Ooievaarspas

ooievaarspas

Muziekcentrum 1001 Nachten werkt samen met Gemeente Den Haag,

Stichting Leergeld en verschillende fondsen om het bespelen van

een muziekinstrument toegankelijk en betaalbaar te maken.

Hieronder leest u meer over de verschillende partijen waarmee wij samenwerken

De Ooievaarspas

Muziekcentrum 1001 Nachten is een officiële Ooievaarspas aanbieder. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud die zich met hun persoonlijke Ooievaarspas inschrijven voor muziekles, krijgen een jaar lang gratis les, ter waarde van € 330,- . Dit geldt voor elk willekeurig instrument, op al onze locaties door heel Den Haag. Na een gratis proefles kan de pas gescand worden bij de aanmelding. Als een leerling al een sport doet via de ooievaarspas, zijn de muzieklessen nog steeds 100% te vergoeden bij het Muziekcentrum. Mocht de pas voor een andere culturele/kunstzinnige hobby al gescand zijn, dan geldt een vergoeding van 50% voor de kosten van een jaar muziekles. Voor volwassenen boven de 18 jaar geldt sowieso een vergoeding van 50% (€ 165,-). Als u nog geen Ooievaarspas hebt en benieuwd bent of u en uw gezin in aanmerking komt, kunt u daar via deze link achter komen.

Stichting Leergeld

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen en biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen.

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Bibliotheek Schilderswijk & Transvaal

Muziekcentrum 1001 Nachten is in nauwe samenwerking met meerdere Openbare Bibliotheken. Dankzij het openstellen van hun ruimtes en lokalen, kunnen onze muzieklessen in bijna elke wijk door heel Den Haag en omstreken worden gegeven.

Please reload